De Passie Barneveld wil op een hedendaagse manier het 'christelijk geloof actualiseren en praktiseren'. Door gebruik te maken van hedendaagse muziek komen de personages uit het Bijbelverhaal dichtbij mensen van vandaag. De aanwezigen kunnen zich verplaatsen in deze personages en zich aan hen spiegelen. De ontvankelijkheid van Maria, de verloochening door Petrus, het verraad van Judas... het zijn reacties op de weg en de boodschap van Jezus die de aanwezigen kunnen bemoedigen en troosten en ook een spiegel voor kunnen houden. In de voorstelling is ook oog voor de bevrijdende boodschap van het Evangelie, er wordt verwezen naar de opstanding van Jezus Christus en de hoop die dat brengt voor mens en wereld, tot op de dag van vandaag.

Wat kun je verwachten?

De Passie